Medyum, Medyumlar, Medyum Tavsiye
Ana Sayfa / Fal / Yıldızname Falı

Yıldızname Falı

Ebced bizim kültürümüzde özellikle aruzla yazılmış şiirlerde görülür ve örneğin son dizedeki harflerin sayısal değerleri toplandığında,olayın meydana geldiği tarih ortaya çıkar.

Cifr yöntemiyle geleceği bilmek,gelecekten haberler almak için yapılan çalışmaya YILDIZNAME denir.

Yıldızname havas ilminin bir parçası sayılır.Ledün ilmi ve Havas ilmini bilenler ya da bu ilimle uğraşanlar ebced hesabını da ortaya koyarak yıldızname bakabilirler. Türk İslam döneminde bulunmuş,Osmanlılar döneminde oldukça geliştirilmiştir

Yıldızname de insanların doğduklarından ölene dek başlarına gelenler ve gelecekler, geçirebilecekleri kazalar, hatalar, iyi olaylar bellidir.

Ayrıca insanların başlarına gelecek hastalıkların maddi yada manevi tedavi şekilleri belirtilmiştir.

Maddi hastalıktan kastımız tıbbi rahatsızlıklardır. Bu tür hastalıklar için Yıldızname çeşitli otlar ve bitkilerden oluşan karışım yada macunlarla tedavi şekli önerir. Ve işin şaşırtıcı yönü oldukça faydalı olur. Kendim defaten tecrübe ettiğim ama buraya yazamayacağım birçok hastalığı tedavi ettim.

Manevi hastalıklardan kastımız ise kişinin ruhi durumu ile ilgilidir. Yani kişi mizacı dolayısıyla Nazara yatkın olur. Yada doğumunda bir illet ile birlikte doğmuş olur. Yada koyulan ismin kendisine iyi gelmediği olur. Cin ve Peri değmiş yada büyü yapılmış olur. Bu benzeri durumlarda da Yıldızname bir çözüm üretecektir.

Yıldızların hareket ve durumlarından sonuç çıkarma bilimi diye tanımlanacak astroloji, Osmanlıca’da “ilm-i tencim” yada “ilm-i ahkam-ı nücum” adı verilir. Yıldızların belirli zamanlarda durum ve yere göre konumlarını gösteren cetvel, zeyc yada zic; yıldızların durum, hareket, hız ve yönlerini saptama bilimi de ilm-i zic yada ilm-i zayiçe diye adlandırılır.

Kişilere özel yıldız cetvel yada haritalarının adı da zayiçedir. Bu cetveller batıda ve günümüzde ülkemizde horoskop (doğum haritası) denilir. Gökyüzüyle ilgili gözlemler, yıldız hareketleriyle ilgili saptamalar, astrolojinin, astronomiye kaynaklık etmesini sağlamıştır. Rasathane diye adlandırılan gözlem evleri, hem gökbilime, hem de yıldız fallarına, savaş, barış vb. toplumsal olaylar için eşref saati saptanmasına yarıyordu.

Gökyüzü olaylarıyla bilimsel ve simgesel yorumlar yapan müneccimler uzun süre doğu ve batıda saray görevlisi olarak çalıştılar. Osmanlı sarayındaki müneccimbaşılık kurumu cumhuriyet dönemine kadar sürdü.

Yıldız hareketlerini bölgesel olarak gözleyip, çizelgeyi (zic) çıkarmak yaklaşık otuz yıllık bir süreyi kapsar. Bu konuda en ünlü rasathanelerden biri Meraga Rasathanesi, ünlü çizelge çıkaranlardan biri de Zic-i Uluğ Bey’dir

Kimi zaman gelecekle ilgili kaygılar, dilekler yazılarak bu kaygı ve dileklerin harf değeriyle de hesapları yapılır. Dilek ve kaygıları Arapça anlamıyla ve Arap harfleriyle yazmak bu işin uzmanının işidir. Bu tip hesaplamalarda yapılacak yanlışlıkların yazgıyı kötü etkileyeceğine inanılır. Cifrle uğraşan kişilerin kendi yöntemleri, çizelgeleri vardır ve bu konuda hiçbir kimse bilgi vermez.

Yıldızların kötü etkilerine, burçların gelecekle ilgili olumsuz bildirimlerine karşı yollar aranmış, yine Ebced’e dayanan ve matematikte “sihirli kareler” denilen biçimlerde vefkler hazırlanmıştır. Her köşesinde çeşitli yönlere yapılan toplamalarda aynı sonucu veren bu şifre ve muskaların istenilen sonucu verip vermediği belirsizdir.

YILDIZNAME BAKIMI;

Yıldızname bakımı en güzel, en faydalı, en kapsamlı onarım amaçlı birbakımdır. Yıldızname bakımı, Hz. Muhammet‘in torunlarından olan İmamı Cafer Hazretleri‘nin nutuk ilminden doğan, cifir ilmiyle geliştirilen kapsamlı bir ilmin meyvesidir. Yıldızname bakımının temel amacı olumlu, olumsuz kişiyle alakalı bilgileri elde edip bu bilgileri çözüm amaçlı uygulamalarda kullanmaktır. Yıldızname bakımı telepatik, görsel ve hissi bir bakım yönteminin problemleri çözümleme hizmetinde kullanılan bir yan ilimdir.

Yıldızname bakım türleri içerinde en gelişmiş insan hayatını kapsamlı ve detaylı bir şekilde inceleyen fal ve falcılıktan ayrı tutulması gereken bir ilimdir. Yıldızname bakımında nurani ilim, cifr ilmi, ebcedhesabı dua gibi yöntemlerle bilgi alınmaya çalışılır. Yıldızname bakımındaki genel amaç bakım yapılan kişinin üzerinde kötü bir etki olup olmadığını anlamak kişinin hayatında çözüm getirecek olan bilgileri görmek ve çözüm amaçlı uygulamalara yönelik ciddi çalışmalar yapmaktı

Yıldızname bakımı, osmanlıca dilindeki Yıldızname kitabından bakılır. Bu sitedeki tüm yorumlar, yıldızname kitabının türkçe çevirisi mahiyetindedir.

Yıldızname bakımının yapılabilmesi için, yıldıznamesi bakılacak olan kişinin doğum tarihinin bilinesi gerekir. Bu en sıhhatli sonuç için gereklidir.Yıldızname kitabında, yorumlar cinsiyete göre tasnif edilmiştir.

 Bu yüzden doğum tarihine göre tespit edildikten sonra, cinsiyet ayırımına da dikkat edilmelidir.

Doğum tarihinin bilinmediği durumlarda, ebced hesabı yardımı ile burç tayini yapılsa da, bu yöntem çoğunlukla gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilinenin aksine yıldızname, bir fal türü değildir. Yıldıznamenin değerlendirmeleri, astrolojik hareketlerin insanlar üzerindeki tesirlerine göre yapılır.

Yıldızname verilerine asla sarsılmaz bir inançla bağlanmamak gereklidir. Yıldızname yorumları şaşırtıcı derecede doğru bilgiler verse de.

Gelişen teknoloji, bu işlerle uğraşan kişilerin artışı ve yeni astrolojik keşifler ile modern astroloji, yıldıznameden çok daha ileri bir seviyededir.

Bu sitedeki yıldızname ve remil yorumları, sadece fikir verme amacıyla yayındadır. Bunların dışında her hangi bir ücretle bakım yapılmamaktadır.

Remil bakımı fal değildir. Bu ilim, bir peygamber mucizesidir. Bu konu ile alakalı bir Hadis-i Şerifi, Kütüb-ü Sitte’ de bulabilirsiniz.

Astroloji tüm dünyada bilim olarak kabul edilme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Gerçek bilimsel bilgi son derece önemli ve faydalıdır.

Astrolojiyi reddedip, buna İslami deliller sunma gayreti içerisinde olanlar, bilmeden ve istemeyerek İslam Dinine aykırı hareket etmiş olmaktalar.

Ülkemizde astrolojiye fal olarak yaklaşılmaktadır. Gerçekte somut verilere dayanan bu ilim, binlerce yıldır süre gelen bir arka plana da sahiptir.

Tabi bir de Yıldızname kitabı gerekiyor. Yıldızname kitabının orijinal Osmanlıca baskısı, bu sitede Türkçe olarak verilmektedir. Yıldızname de bayan ve erkekler ayrı ayrı anlatılmıştır. Sizde doğum tarihinize göre hangi burca mensup olduğunuzu bulup, cinsiyetinize göre yıldızname nize bakabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×