Medyum, Medyumlar, Medyum Tavsiye
Ana Sayfa / Tag Archives: Sevgi

Tag Archives: Sevgi

Havas İlmi ve Medyum Dua Çalışmaları

Bismillahirrahmanirrahim Her Çeşit Hastalıklar İçin Şifâdır, Kötülüklerden Korunmak İçin, Korku Ve Kederden Kurtulmak İçin, Şerrinden Korkulan Bir Kimse İle Karşılaşınca Yapılacak Duâ, Borçtan Kurtulmak İçin, Seyyidül İstiğfar, Diş Ağrısı İçin Duâ, Borç Sıkıntısından Kurtaran Ve Borç Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar Açan Duâ, Peygamber Efendimizin Ölümden Başka Her Derde Şifadır Dediği, Duâların Toplu Şekilde Yazılışı Ve Okunuşu, Ruhsal Bunalımları Ve Rûhî Rahatsızlıkları İyi Eden Duâ, Nefis Bağlılığını Çözmek İçin, Her Türlü Sıkıntı Ve Dertleri Gideren Duâ, Uzağa Giden, Kaybolan Veya Ayrılan İki Kişiyi Birleştirmek İçin, Allah Ve Resûlünün En Çok Sevdiği Ve Okunmasında Büyük Sevap Olan Duâ, Muhabbet İçin (Celbiyye), Kurşun İşlememesi Ve Kötülüklerden Korunmak İçin, Nur Dairesi Ve Faydaları, Muhafaza Âyetleri, Ism-i Âzam Duâsının Metni, Her Çeşit Kalp Ağrısı İçin, Altını Islatan Ya Da Kolay Doğum Yapması İstenen Kişiye, Dargın Karı-Kocayı Barıştırmak Veya Iki Sevgiliyi Birbirine Kavuşturmak İçin, Sıtma Ve Çeşitli Ağrılara Karşı Okunacak Duâ, Nikâh Tazeleme Duâsı, Dinî Nikâh Duâsı, Sevgi Ve Dilek İçin, Bu Duâ Temre İçin Okunur, Şifa Âyetleri, Peygamber Efendimizin Cinlere Mektubu, (Nâme-i Muhammediyye), Müslüman Cinierle Görüşmek İçin, Cin Tasallutundan Ve Cinden Mütevellit Sara Hastalıklarından, Kurtulmak İçin, Her Murat İçin Okunan, Salavatı Şerîfe, Peygamberimizin Son Duâsı, İstediğinizi Rüyada Görmek İçin, Karabasan (Ağırbasan) Veya Uykuda Korkan İçin Duâ, Hastalık Anında Okunacak Duâ, İstihare (Bir Şeyin Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Rüyada Görebilmek) İçin, Esmâül Hüsna, Her Çeşit Dilek İçin, Salât-1 Tefriciye (Nariye), Salâtı Münciye (Salâten Tüncînâ), Sihir İptali Ve Korunma, Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak için, Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştıran Dua, Her Zaman Huzurlu Ve Mutlu Olmak İçin, Kayıp Ve Hırsızı Bulmak İçin, Kuvvetli Bir Dilek DuâsI, Düşmandan Ve Şeytandan Korunmak İçin, Kısmet Açmak İçin, Kısmet İçin, Her Hayırlı Dilek İçin, Çalınan Eşyayı Bulmak İçin, Cin Ve Sara Hastalığına Karşı Faydalı Bir Tertip, Bütün İç Sıkıntıları İçin Okunacak Duâ, Çocuğun Kulağına Ezan Verilince Okunacak Dua, Peygamberimizin En Çok Yaptığı Duâ, Dükkân Kapısı Açılırken Duâ, Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua, Geceleyin Uyanınca Duâ, Uykusuzluk Çekenin Duâsı, Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Tahminler, Evlilik Hayatının Nasıl Geçeceğine Dair Başka Bir Tertip, Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk Ve Düşmanlıkları, Burçların Ayları, Günleri Ve Geceleri, Aylara Göre İnsanların Mensup Olduğu Burçlar, Anâsırı Erbaa, İnsanların Karakterleri, Çok Gezen Kadın Veya Erkeği Eve Bağlamak için, Her Çeşit Hastalık İçin, Cehennem Ateşinden Azad Olunacak Dua, Karınca, Bereket Duası Veya Rızık, Zenginlik Duası, Nazar Değene Okunur, Şirinlik Ve Bereket İçin, Nazar İçin, Korku Ve Nazar İçin, Kenzül Arş Duâsının Fazileti, Nazar Duâsı, İmâm-I Âzam'ın Tesbih Duası, Sivilcelere Okunacak Duâ, Kolay Doğum İçin, Hâcet Namazı, Hâcet Duâsı, Evini Terkeden Kişiyi Acele Geri Getirmek İçin, Her Zaman Sağlıklı Kalabilmek Ve Kurulan Tuzaklardan Korunabilmek İçin, Her Çeşit Göz İlletinin Şifâsı Ve Gözün Nurlanması İçin, Bol Rızka Nâil Olmak Ve İşyerlerinin Evlerin BereketininÇoğalması İçin, Erkek Çocuk İsteyenin Duâsı, Doğum Anında Duâ, Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ, Mevcut Bir Belâyı Uzaklaştırmak İçin, Hangi Saatte Hangi Yazılar Yazılır, Define İçin, Define Bulmak İçin, Kudûriye Duası (Her Türlü Dilek İçin), Kudûriye Duâsı, Zinâ Yapanın Nefsini Bağlamak İçin, Salâvatı Şerîfe Getirmenin Fazileti Ve Faydaları, Salâvatı Şerîfe Çekmenin Hassaları, Okunması Gereken Salâvatı Şerîfe, Birbirinden Ayrılan Veya Birbirini Seven İki Kişiyi Birleştirmek İçin, Nal Üzerine 21 Defa Okunacak Olan Birinci Duâ Şudur, Nal Üzerine Okunması Gereken İkinci Duâ Şudur, Kısmet Açılması İçin, Bol Rızık Ve Berekete Ulaşmak İçin, Evliyâların Dilek Duâsı, Sevgi Ve Muhabbet Kazanmak İçin, Cinlerden Şikâyeti Olan, Korku Ve Nazar İçin, Sevdiğin Kimseyi Kendine Bağlamak İçin, İçki, Kumar Ve Kötü Alışkanlıkları Bıraktırmak İçin, Çocuğu Olmayan Kadınlar İçin, Sevgi, Muhabbet, Aşk İçin, Bağlı Kapıları Açan Duâ, Her Çeşit Sihiri Bozmak İçin, Aşırı Sıkıntı Ve Bunalımda Olanlar İçin, Her Türlü Kötülükten Korunmak İçin, Cinsel Birleşmeden Önce Okunacak Duâ, Her Türlü Sihri Ve Bağlılığı İptal İçin, Sevgi Ve Muhabbet İçin, Aile Huzuru İçin, Sihir Bozmak İçin, Dil Bağlamak İçin, Bağlıyı Çözmek İçin...... Kolay Doğum İçin. Baş Ağrısına Karşı. Her Türlü Sıkıntılardan Kurtulmak, Muhabbet İçin, Çok Uyumaktan Şikâyet Eden Kimse, Çok Kuvvetli Bir Celbiye, Muhabbet İçin, Fâtiha Sûre-i Şerîfesinin Huddâmı, Vesveseden Kurtulmak İçin, Bağlıyı Çözmek İçin, Zararlı Haşarata Karşı, Cin Daveti (Mendel), Dâvet Edilen Cinleri Dağıtmak İçin, Cinleri Kovmak İçin, Celbiye, Dil Bağlamak İçin, Celbiye, Celbiye, Bağlıyı Çözmek Ve Sihiri İptal Etmek, Karın Ağrısı İçin dua, Kulak Ağrısı için dua, Kulak Daveti, Zor İşlerin Kolaylaşması İçin, Huddâm Elde Etmek İçin, Huddâm Elde Etmek, İzâle-i Muhabbet, Dargınları Barıştırmak İçin, Evrâd-ı Behâiyye, Manevî İlmin Alfabesi, Evrâd-ı Behâiyye Şerhi, Bu Vird-i Şerîfi Okumakta Riâyet Edilecek Âdâb, Evrâd-ı Behâiyye'ye Başlamak Tertibi, Evrâdı (Behâiyye)'nin Faydaları Ve Fazileti, İnsanların Gözlerine Şirin Görünmek İçin, Her Çeşit Ağrı Ve Sızıları Kesmek İçin, Makam Sahibi Olmak Veya Makam Ve Mevkide Yükselmek, Şöhret Olmak İçin, Düşmanı Kahretmek İçin dua, Tarlanın Zararlı Haşerelerden Muhafazası İçin. Yağmur Yağması İçin...... Zihin Açıklığı Ve Ezberleme Gücünün Artması İçin, Çocuğu Olmayan Kadın İçin, Her Çeşit Taşıtların Kaza Ve Belâdan Muhafazası İçin dua, Üzerine Cin Göndermek Sûretiyle Evden Kaçan Birisini Geri Getirmek için dua, Bozulan Bir Sözü Veya Nişanı Eski Haline,Döndürmek, Saygı Ve Muhabbeti Temin Etmek İçin, Zehirli Hayvan Sokmasına Karşı, Kolay Doğum İçin dua, Çocuğu Yaşamayanlar İçin, Bir İşin Sonunun Hayır Mı Şer Mi Olduğunu Bilmek İçin, Çaresiz Yanıklar, Yara-Bereler İçin, Suyun Üzerinde Yürüyebilmek İçin, Herkese Zararı Dokunan Bir İnsanı Bulunduğu Yerden Uzaklaştırmak İçin, Yine Bir Zâlimi Bulunduğu Beldeden Uzaklaştırmak İçin İkinci Tertip, Bit, Pire, Tahta Kurusu Gibi Zararlı Böcekleri Evden Uzaklaştırmak İçin, Papaz Büyüsü Dahil Her Çeşit Büyülerin İptali İçin, Çocuklara Arız Olan Cin, Havale, Sübyan, Boğmaca Şifası İçin, Bir Kimseyi Hak Ettiği Belâya Çarptırmak Veya Borç Olarak Aldığı Bir Şeyi Geri Vermeye Mecbur Etmek İçin, Çok Uykudan Şikâyeti Olup da Uykusunun Hafiflemesi için, Şer Maksadı İle Birleşmiş Kişileri Birbirinden Uzaklaştırmak, Zinâ Yapan Bir İnsanın Nefsini Bağlamak İçin, Halkın Sevgisini Kazanmak İçin, Baş ağrısı ve sıkıntılardan kurtulmak için Sevgi ve aşk için, İki kişiyi birbiriyle evlendirmek için, Sevdiğin bir kimseyi kendine ısındırmak için, Sevgi, muhabbet ve hürmet görmek için, Muhabbet için, Delinin akıllanması ve cinli hastaların iyileşmesi için, Halk arasında itibar görmek için, Bağlı kapıların açılması için, Sevgi, hürmet ve şirinlik için dua, Baş ağrısını izâle için dua, Her çeşit baş ağrısı için dua, Nazar için, Celbi mehabbet ayrılık hasreti çekenleri kavuşturmak için Duâdan istifade etmenin şartları... Ruhânîlerden ve havas ilminden istifade etmenin şartları..

Havas ilmi ve gizli ilimler adına Medyum Dua hocanın şimdiye kadar sayısızca çalışmaları bulunmaktadır. Bir kısmını sizler için derledik zaman içerisinde de güncellenecektir. Adından da anlaşılacağı gibi asla büyü ve benzeri işlemler çalışmalar yoktur sadece duaları ve duaların tılsımı ile hareket edilir.   Bismillahirrahmanirrahim Her Çeşit Hastalıklar İçin Şifâdır, Kötülüklerden ...

Devamı İçin
×